Thị trường bất động sản

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất tại 76 Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Láng Thượng) có diện tích 1.100m2 được UBND TP thu hồi để làm khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên quận Đống Đa từ năm 1989. Tuy nhiên, do khu đất này không có đường vào nên UBND quận Đống Đa xin hoán đổi diện tích này cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6), lấy diện tích ở 185 Đặng Tiến Đông để xây dựng trụ sở cho Chi cục Thuế quận Đống Đa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất tại 76 Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Láng Thượng) có diện tích 1.100m2 được UBND TP thu hồi để làm khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên quận Đống Đa từ năm 1989. Tuy nhiên, do khu đất này không có đường vào nên UBND quận Đống Đa xin hoán đổi diện tích này cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6), lấy diện tích ở 185 Đặng Tiến Đông để xây dựng trụ sở cho Chi cục Thuế quận Đống Đa.Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất tại 76 Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Láng Thượng) có diện tích 1.100m2 được UBND TP thu hồi để làm khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên quận Đống Đa từ năm 1989. Tuy nhiên, do khu đất này không có đường vào nên UBND quận Đống Đa xin hoán đổi diện tích này cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6), lấy diện tích ở 185 Đặng Tiến Đông để xây dựng trụ sở cho Chi cục Thuế quận Đống Đa.Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất tại 76 Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Láng Thượng) có diện tích 1.100m2 được UBND TP thu hồi để làm khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên quận Đống Đa từ năm 1989. Tuy nhiên, do khu đất này không có đường vào nên UBND quận Đống Đa xin hoán đổi diện tích này cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6), lấy diện tích ở 185 Đặng Tiến Đông để xây dựng trụ sở cho Chi cục Thuế quận Đống Đa.Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất tại 76 Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Láng Thượng) có diện tích 1.100m2 được UBND TP thu hồi để làm khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên quận Đống Đa từ năm 1989. Tuy nhiên, do khu đất này không có đường vào nên UBND quận Đống Đa xin hoán đổi diện tích này cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6), lấy diện tích ở 185 Đặng Tiến Đông để xây dựng trụ sở cho Chi cục Thuế quận Đống Đa.Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất tại 76 Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Láng Thượng) có diện tích 1.100m2 được UBND TP thu hồi để làm khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên quận Đống Đa từ năm 1989. Tuy nhiên, do khu đất này không có đường vào nên UBND quận Đống Đa xin hoán đổi diện tích này cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6), lấy diện tích ở 185 Đặng Tiến Đông để xây dựng trụ sở cho Chi cục Thuế quận Đống Đa.Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất tại 76 Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Láng Thượng) có diện tích 1.100m2 được UBND TP thu hồi để làm khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên quận Đống Đa từ năm 1989. Tuy nhiên, do khu đất này không có đường vào nên UBND quận Đống Đa xin hoán đổi diện tích này cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6), lấy diện tích ở 185 Đặng Tiến Đông để xây dựng trụ sở cho Chi cục Thuế quận Đống Đa.